neon love


Z każdym kolejnym miesiącem dziergania sutaszu stawało się dla mnie coraz bardziej jasne, że z neonami połączyło mnie coś więcej niż przelotny romans. Dzisiaj już otwarcie przyznaję, to jest przyjaźń na całe życie. Jak więc inaczej mogłabym zacząć pamiętnik rękodzielnika, niż przez przedstawienie dwóch par dorodnych alienów. My little aliens.

----
With every month it became more and more clear that my affection to neons is not just a fling. It's a friendship for a lifetime. So there's no other way to start this diary, than to introduce you to this two lovely pairs of aliens. My little aliens.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 

Meet The Author

Behind agtesa soutache stands Agata that creates soutache jewelry. I was born in the '80. In the '90 I decided that I will become famous artist (any field). Then I wanted to be tank driver, globetrotter, photographer. Time passes by and plans change, but there's one thing that stayed with me ever since I can remember - the need of creating. Now I create soutache jewelry and I'm absolutely in love with it. It must have something to do with the other thing that never changed - my love for beautiful jewelry.
--------
Za agtesa soutache kryje się Agata, która tworzy sutasz. Urodziłam się w latach '80. W latach '90 postanowiłam zostać sławną artystką (w dowolnej dziedzinie). Potem chciałam być jeszcze czołgistą, obieżyświatem, fotografem. Plany zmieniają się z czasem, ale jedna rzecz pozostała odkąd pamiętam - potrzeba tworzenia. Dzisiaj robię sutasz i jestem w tym absolutnie zakochana. Zapewne za sprawą tej drugiej rzeczy, która się u mnie nie zmienia - miłości do świecidełek i oryginalnej biżuterii.